Dzisiaj, 4 października

w zakonie kartuskim

św. Franciszka z Asyżu (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się: 

Ojcze, ty pomogłeś św. Franciszkowi ukazać 
 
obraz Chrystusa poprzez życie w ubóstwie i pokorze.
 
Spraw, byśmy poszli za Twoim Synem,
 
idąc śladami Franciszka z Asyżu
 
i naśladując Jego radosną miłość.
 
Przez Jezusa Chrystusa...
 

Więcej o: św. Franciszku z Asyżu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne