Dzisiaj, 6 października

w zakonie kartuskim

Naszego Ojca św. Brunona z Kolonii (uroczystość)

MODLITWA (z tercji)

Módlmy się:

Wszechmocny, wieczny Boże,
 
Ty przygotowujesz miejsca zamieszkania w niebie
 
dla tych, którzy wyrzekają się świata.
 
Za wstawiennictwem naszego Założyciela, św. Brunona,
 
spraw, abyśmy wiernie wypełniali śluby naszej profesji
 
i bezpiecznie osiągali to, co obiecałeś wszystkim,
 
którzy wytrwają w twojej przyjaźni.
 
Przez Jezusa Chrystusa...
 

Więcej o: Św. Brunonie z Kolonii

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne