Dzisiaj, 7 października

w zakonie kartuskim 

Naszej Pani Różańcowej (wspomnienie)

MODLITWA

Módlmy się: 

Panie, napełnij nasze serca Twoją miłością
 
i tak jak objawiłeś nam przez anioła
 
przyjście Twojego Syna jako człowieka,
 
tak prowadź nas przez Jego cierpienie
 
i śmierć do chwały Jego zmartwychwstania,
 
który żyje i króluje ...
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne