Dzisiaj, 15 października

w zakonie kartuskim 

św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Doktora Kościoła (12 czytań)

 

MODLITWA

Módlmy się: 

Boże, nasz Zbawicielu, wysłuchaj naszej modlitwy, 
 
kiedy radujemy się w święto św. Teresy.
 
Posilaj nas Jej niebiańskim przesłaniem i spraw,
 
abyśmy stale wzrastali w miłości do Ciebie.
 
Przez Jezusa Chrystusa ...
 

Więcej o: św. Teresie od Jezusa

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne