Dzisiaj, 18 października

w zakonie kartuskim

św. Łukasza, Apostoła i Ewangelisty (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się: 

Ojcze, to w Ewangelii św. Łukasza objawiasz
 
tajemnicę swojej miłości do ubogich.
 
Pomóż nam zachowywać Twoje
 
nowe przykazanie miłości
 
i stawać się żywymi znakami Twojej dobroci pośród ludzi.
 
Przez Jezusa Chrystusa ...
 

Więcej o: św. Łukaszu 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne