Dzisiaj, 28 października

w zakonie kartuskim

św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Panie, Ty objawiłeś się nam poprzez głoszenie 
 
przez Twoich Apostołów Szymona i Judę.
 
Spraw o to prosimy abyśmy czcili ich wieczną chwałę,
 
postępując coraz bardziej ku dobru,
 
i niech sama ta uroczystość zwiększa nasz postęp.
 
Przez Jezusa Chrystusa...
 

Więcej o: św. Szymonie i Judzie Tadeuszu

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne