dzisiaj, 1 listopada

w zakonie kartuskim

Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

MODLITWA (z seksty)

Módlmy się:

Wszechmocny i wiecznie żywy Boże,
ty dajesz nam radość, gdy obchodzimy
święto na cześć wszystkich Twoich świętych.
Tak jak w tym życiu cieszymy się, że o nich pamiętamy,
tak i  radujmy się na zawsze,
widząc ich w Twoim królestwie. O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne