Dzisiaj, 4 listopada

w zakonie kartuskim

św. Karola Boromeusza Biskupa, wspomnienie

 

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, zachowaj w swoim ludzie ducha,
który napełnił Karola Boromeusza.
Niech wasz Kościół będzie nieustannie odnawiany
i ukazuje światu obraz Chrystusa,
upodabniając się do Niego.
Przez Jezusa ...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne