Dzisiaj, 10 listopada

w zakonie kartuskim

św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła (3 czytania)

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, nigdy nie pozwalasz,
aby moc piekielna przemogła Twój Kościół,
zbudowany na skale apostoła Piotra.
Niech modlitwy papieża Leona Wielkiego sprawią,
że będziemy wierni Twojej prawdzie i bezpieczni w Twoim pokoju.
O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne