Dzisiaj, 11 listopada

w zakonie kartuskim

św. Marcina z Tours, Biskupa (12 czytań)

MODLITWA

Módlmy się:

Ojcze, przez swoje życie i śmierć  św. Marcin z Tours
ofiarował Ci uwielbienie i chwałę.
Prosimy, odnów w naszych sercach moc Twojej miłości,
aby ani śmierć, ani życie nie oddzielają nas od Ciebie.
O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne