Dzisiaj, 13 listopada

w zakonie kartuskim

Wspomnienie wszystkich zmarłych naszych założycieli i braci zakonu kartuskiego (3 czytania)

 

MODLITWA

 Ojcze, źródło przebaczenia i zbawienia dla całej ludzkości,

wysłuchaj naszej modlitwy.

Niech przez modlitwy Maryi zawsze dziewicy

nasi bracia i siostry, którzy odeszli z tego świata,

wejdą do twego Królestwa,

aby dzielić wieczne szczęście ze wszystkimi świętymi.

O to prosimy...

 
Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne