Dzisiaj, 17 listopada

w zakonie kartuskim

św. Hugona z Lincoln,  zakonnika i Biskupa, (12 czytań)

 

MODLITWA

Módlmy się:

Panie Boże, przyozdobiłeś św. Hugona
wybitnymi cnotami i darem czynienia cudów.
Spraw, Obyśmy nauczyli się naśladować Jego cnoty
i zachęcał nas swoim przykładem.
O to prosimy...
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne