Dzisiaj, 21 listopada

w zakonie kartuskim

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (12 czytań)

 

MODLITWA

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, pomóż nam naśladować pokorę Maryi Dziewicy,
która okazała się Twoją służebnicą nie tylko przez swoje słowa,
ale przez całe swoje życie, ponieważ poświęciła się całkowicie Tobie,
zanim poczęła Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
 

Więcej o: Ofiarowaniu NMP

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne