Dzisiaj, 22 listopada

w zakonie kartuskim

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, (3 czytania)

 

MODLITWA

Módlmy się: 

Ojcze, święta Cecylia ucieszyła Cię siłą,
która okazała w męczeństwie
i w zachowaniu piękna swego dziewictwa.
Idąc za Jej przykładem, pomóż nam pokonać
 naszych niewidzialnych wrogów
i trzymać się mocno Twojego Syna,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
 
Więcej o: św. Cecylii

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne