Dzisiaj, 24 listopada

w zakonie kartuskim

św. Andrzeja Dung-Lac, Prezbitera, i Towarzyszy wspomnienie

MODLITWA

Módlmy się:

Panie Boże nasz, źródło i źródło wszelkiego ojcostwa,
Ty, który dałeś Świętym męczennikom Andrzejowi i jego towarzyszom
łaskę wierności Krzyżowi Twego Syna aż do przelania krwi,
udziel nam za ich wstawiennictwem łaski, abyśmy wiedzieli,
jak głosić swoją miłość innym, byśmy mogli nazywać się 
synami Bożymi i byli nimi prawdziwie.
Przez Jezusa Chrystusa...

Więcej o: św. Andrzeju Dung-Lac i Towarzyszach

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne