Bł. DOMINIK Z PRUS OCart

images5zxvu2mx

 

Domenico di Prussia, Domenico di Treviri, Dominicus Borussus, Dominicus Carthusianus, Dominicus Eloinus, Dominikus von Preussen, Dominikus von Trier, Dominique de Prusse, Dominique de Trèves, Dominique le Charteux)

 

Urodzony ok. 1384 r. w Prusach, we wsi koło Gdańska, jako Dominik Helion. W 1393 r. jego matka, po śmierci ojca wysłała go do Gdańska, gdzie jego nauczycielem był dominikanin. Nie wiadomo, czy Dominik pochodził z rodziny polskiej, ale w każdym razie władał zarówno niemieckim, polskim, jak i łaciną, co potwierdza jego pobyt po 1400 r na studiach w Akademii Krakowskiej. Jak pisze o sobie, był to okres ganiania za niewiastami i hazardu w jego życiu. Bywał w Gnieźnie, Zgorzelcu i Pradze. Już w 1405 r. podczas pobytu w Pradze próbował bez powodzenia wstąpić do klasztoru kartuzów. W 1407 r. w okresie wielkopostnym, gdy próbował w kościele oczyścić się ze swoich grzechów, miała pojawić mu się osoba w niebieskiej szacie, biednie ubrana, której dał jako jałmużnę ostatni grosz. Tajemnicza postać, dziękując powiedziała, że w zamian za ten szczery dar otrzyma odpuszczenie swoich grzechów, a Dominik powiązał ją z Najświętszą Marią Panną. W 1409 r. został przyjęty do opactwa Św. Albana w Trierze (Trewirze), gdzie przeor Adolf z Essen praktykował średniowieczny, wywodzący się z pobożności cysterskiej, zwyczaj odmawiania pięćdziesiątek Ave Maria. Bł. Adolf z Essen, jako ćwiczenie duchowne zaleca Dominikowi odmówienie 50 Zdrowaś Mario, podejmuje modlitwę, która jednak wydaje mu się zbyt monotonna i nudna. Postanowił ją urozmaicić i nadał tej maryjnej modlitwie bardziej chrystologiczną treść. Ułożył 50 klauzul odnoszących się do wydarzeń związanych z życiem Jezusa Chrystusa, które dodawał po każdym odmawianym Ave Maria – po słowach benedictus fructus ventris tui, Jesus. Taki sposób modlitwy kształtuje się w opactwie trewirskim w latach 1410-1439 i szybko się rozprzestrzenia na inne klasztory kartuskie. Pomysł łączenia Zdrowaś Mario z ewangelicznymi wydarzeniami z życia Chrystusa staje się dla Dominika nowym źródłem siły duchowej. Bł. Adolf z Essen znając jego historię życia powierza mu funkcję ekonoma klasztoru, którą Dominik wzorowo sprawuje doprowadzając do jego rozkwitu. W czasie całego pobytu u Kartuzów pełnił też inne funkcje m.in. mistrza nowicjatu.W 1429 r. Bł. Adolf z Essen miał wizję Najświętszej Marii Panny w niebie, w towarzyszeniu chórów anielskich, które śpiewały Ave Maria, dodając klauzule ułożone przez Dominika, z których każda kończyła się zawołaniem Alleluia. Na imię Maryi aniołowie skłaniali głowę, zaś na imię Jezus przyklękali. Bł. Adolf z Essen uznał, że ci którzy będą modlili się w ten sposób, odniosą duchowe korzyści i uzyskają nagrodę w niebie. Opis wizji odczytano po jego śmierci w 1439 r. Zmarł 21 XII 1460 r. w Trierze nad Mozelą, w klasztorze Św. Albana.

ks. Marek Chmielewski W szkole Różańca Świętego. Wydawnictwo M, Kraków 2010

Wolfgang Achnitz: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, De Gruyter, Berlin 2011