17 listopada

św. Hugona z Lincoln

biskupa i zakonnika

12 czytań, w Anglii uroczystość

Panie, Ty obdarzyłeś świętego Hugona niezwykłymi cnotami i darem czynienia cudów. Obyśmy nauczyli się naśladować Jego cnoty, a On zachęcał nas swoim przykładem. O to prosimy..

Więcej o: św. Hugonie z Lincoln

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008