2 luty

Ofiarowanie Pańskie

uroczystość

Wszechmogący Ojcze, Chrystus, Twój Syn, stał się dla nas człowiekiem i został ofiarowany w świątyni. Spraw, niech uwolni nasze serca od grzechu i przyprowadzi nas do Ciebie. O to prosimy…

Więcej o: Ofiarowaniu Pańskim

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008