5 luty

św. Agaty

dziewicy i męczennicy

3 lekcje

Ojcze, pośród cudów Twojej łaski pozwoliłeś zarówno mężczyznom, jak i kobietom nieść palmę męczeństwa. Obyśmy my, którzy obchodzimy uroczystość św. Agaty, zjednoczyli się z Tobą, naśladując jej świętość. O to prosimy…

Więcej o: Św. Agacie

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008