6 luty

św. Pawła Miki i Towarzyszy

męczenników

wspomnienie

Boże, nasz Ojcze, źródło siły dla wszystkich Twoich świętych, Ty prowadziłeś Pawła Miki i jego towarzyszy przez cierpienie krzyża do radości życia wiecznego. Niech ich modlitwy dodadzą nam odwagi, byśmy byli wierni aż do śmierci, wyznając naszą wiarę. O to prosimy…

Więcej o: św Pawle Miki i Towarzyszach

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008