3 września

św. Grzegorza Wielkiego 

papieża i doktora Kościoła

12 czytań 

Módlmy się

Ojcze, Ty prowadzisz swój lud z dobrocią i rządzisz nami z miłością. Daj ducha mądrości tym, których powołałeś, aby przewodzili Twojemu Kościołowi. Niech wzrost Twojego ludu w świętości będzie wieczną radością naszych pasterzy. O to prosimy…

więcej o: św. Grzegorzu Wielkim

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletraci, 2008