Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 9 maja

 

w zakonie kartuskim

św. Pachomiusza Starszego, pustelnika 

 

pachiomius

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty powierzyłeś naszego Zbawiciela,

Jezusa Chrystusa opiece świętego Józefa.

Spraw, o to prosimy, by dzięki nieustającej naszej modlitwie 

Twój Kościół nadal mógł służyć swojemu Panu,

Jezusowi Chrystusowi, który żyje i króluje ...

 

 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 26 maja

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Filipa Neri, wspomnienie

 

filip neri

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty nieustannie podnosićwzmacniasz

swoich wiernych w drodze ku chwale świętości.

Rozpal w nas ogień Ducha Świętego,

który tak głeboko wypełnił serce św. Filipa Neri.

Przez Jezusa Chrystusa ....

 

Więcej o: św. Filipie Neri
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 4 maja

 

w zakonie kartuskim

Św. Jana, Augustyna, Roberta i Towarzyszy, męczenników i zakonników (12 czytań) 

 

 

 MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmocny Boże, Ty uświęciłeś przez męczeństwo Jana i jego towarzyszy

z powodu swej wierności Papieżowi.

Idąc za ich przykładem  niewzruszonego przywiązania do jedności ze Stolicę Piotrową,

pokornie prosimy, abyśmy i my byli  w stanie w ten sposób służyć Tobie w pokoju.

Przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 3 maja

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Filipa i Jakuba, Apostołów (12 czytań)

 

 

st philipjames01

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty co roku dajesz nam radość na święto Apostołów Filipa i Jakuba.

Za wstawiennictwem ich modlitw możemy też uczestniczyć w cierpieniu,

śmierci i zmartwychwstania Syna Twego jedynego, sprawa, o to pokornie prosimy

abyśmy i my  doszli i uczestniczyli w Twojej wiecznej chwale.

 

 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 2 maja

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Atanazego Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła (3 czytania)

 

 

athanasius

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty  powołałeś świętego Atanazego,

by był wybitnym obrońcą prawdy o boskości Chrystusa.

Prosimy pokornie, abyśmy za Jego wstwiennictwem i dzięki  Jego nauczaniu 

mogli dalej  wzrastać w wiedzy i miłości.

Przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 1 z 16

Zaloguj się