Św. Brunon

sb_arte_010Dokładna data urodzin Św. Brunona nie jest do końca znana. Wiemy, że urodził się w Kolonii w Niemczech między rokiem 1027 a 1030. Brakuje danych o jego rodzinie, okresie nauki, pracy w Reims, czy też dokładnej daty zostania kanonikiem św. Kuniberta w Kolonii. Ok. 1050 r. po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, pojechał do głośnej wówczas szkoły katedralnej w Reims, a następnie do Tours, gdzie został uczniem Berengariusza, sławnego w tamtym czasie filozofa i teologa. W 1056 r. wrócił do Reims, gdzie został nauczycielem - scholastykiem. Przypuszczalnie ok. 1055 r. został wyświecony na kapłana. W wieku ok. 26-28 lat powołano go na przełożonego szkoły katedralnej w Reims, co sugeruje, że już wtedy cieszył się sporym autorytetem i zaufaniem, jak i posiadaną wiedzą. Pracował w niej przez dwadzieścia lat. Ze szkoły Tours wyszło wielu wybitnych mężów tamtych czasów, a wśród nich Otton z Chatillon, późniejszy papież bł. Urban II, i św. Hugo, późniejszy biskup Grenoble.


       W roku 1076 arcybiskup Reims, Manasses de Gournay, mianował Brunona swoim kanclerzem, ale w tym samym roku pozbył się go.  Brunon został zmuszony do opuszczenia miasta wraz z Radulfem Zielonym. Biskup oddalił  św. Brunona, gdy ten, zwracał mu uwagę na karierowiczostwo i brak skrupułów.