Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Psałterz kartuski

PrintE-mail

There are no translations available.

PSAŁTERZ KARTUSKI SCHEMAT

logo1

numeracja tradycyjna ( w nawiasie numeracja wg. Wulgaty)

Read more: Psałterz kartuski

 

Dzisiaj, 18 października

There are no translations available.

w zakonie kartuskim

 

Św. Łukasza, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

saint luke the evangelist

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, św. Łukas ujawnić w swej Ewnagelii tajemnicę miłości.

Spraw o to prosimy, byśmy trwali w  nowy przykazaniu miłości

i stali się  przykładem dla innych ludzi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Łukaszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 17 października

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika i biskupa (3 czytania)

 

 

ignatius

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechocny i wieczny Boże,

Ty włączyłeś do swojego kościoła męczenników, by byli jego ozdobą,

spraw o to prosimy, by męczeństwo św. Ignacego z Antiochii,

było dla nas przykładem męstwa w wierze.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Ignacym z Antiochii

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 15 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Teresy od Jezusa, doktora, dziewicy i zakonnicy (12 czytań)

 

 

st teresa

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Nasz Zbawicielu, wysłuchaj naszym modlitw za przyczyną

św. Teresy od Jezusa, która wskazała kościołowi drogę ku niebańskiej doskonałości,

spraw o to pokornie prosimy, abyśmy mogli karmić się jej duchową nauką

i wzrastali w miłości do Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Teresie od Jezusa

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 13 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

wszystkich świętych zakonu kartuskiego (12 czytań)

 

 

ikona1

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Nasz Ojcze, daj nam w ten dzień Świętych naszego zakonu,

byśmy podążali ich drogą, i kieruj naszymi sercami tak,

by nic nie rozpraszało nas na drodze ku Tobie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 1 of 20