Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 14 lutego

w zakonie kartuskim

 

Św. Cyryla, zakonnika i św. Metodego, kapłana, wspomnienie

 

cyril and methodius

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, światło Ewangelii narodom słowiańskich

zostało przakazne przez św Cyryla i Metodego.

Prosimy Cię otwórz nasze serca, abyśmy mogli  zrozumieć Twoją naukę

i pomóż nam stać się zjednoczonymi z Tobą w wierze.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 10 lutego

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Scholastyki, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

 

st scholastica

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, obchodzimy dzisiaj wspomnienie świętej Scholastyki,

za jej wstawiennictwem prosimy,

abyśmy jak i ona mogli również bezinteresowanie służyć Tobie  

by doświadczyć Twojej nieskazitelnej miłości.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
Więcej o: św. Scholastyce
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 6 lutego

 

w zakonie kartuskim

 

św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników, wspomnienie

 

 

san paolo miki

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Boże,  mocy szystkich Twoich świętych,

Ty przez cierpienie krzyża doprowadziłeś  Pawła Miki i jego towarzyszy

do radości życia wiecznego.

Prosimy pokornie, aby nasze modlitwy za ich wstawiennictwem

dały nam odwagę, aż do śmierci bycia wiernymi Tobie

w wyznawaniu naszej wiary.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 5 lutego

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Agaty, dziewicy i męczennicy (3 czytania)

 

 

sw.agata

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, do cudów Twojej łaski 

włączono zastępy zarówno mężczyzn jak i kobiet,

którzy otrzymali palmę męczeństwa.

Dopomóż nam, o to prosimy,

abyśmy za wstawiennictwem św Agaty,

której  święto dzisiaj  obchodzimy, 

naśladując jej świętość

mogli osiągnąć zjednoczenie z Tobą.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
Więcej o: św. Agacie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 2 lutego

 

w zakonie kartuskim

 

Ofiarowanie Pańskie, uroczystość

 

ofiarowanie paskie

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

 

Wszechmogący Ojcze, Jezus Chrystus,
Twój Syn dla nas stał się człowiekiem
 i został przedstawiony w świątyni.
Prosimy, aby Chrystus pomógł uwolnić
nasze serca od grzechu
i doprowadzić nas do Ciebie.
 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 3 z 19

Zaloguj się