Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 2 lutego

 

w zakonie kartuskim

 

Ofiarowanie Pańskie, uroczystość

 

ofiarowanie paskie

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

 

Wszechmogący Ojcze, Jezus Chrystus,
Twój Syn dla nas stał się człowiekiem
 i został przedstawiony w świątyni.
Prosimy, aby Chrystus pomógł uwolnić
nasze serca od grzechu
i doprowadzić nas do Ciebie.
 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Psałterz kartuski

DrukujEmail

PSAŁTERZ KARTUSKI SCHEMAT

logo1

numeracja tradycyjna ( w nawiasie numeracja wg. Wulgaty)

Więcej: Psałterz kartuski

Dzisiaj, 31 stycznia

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Bosko, kapłana, wspomnienie

 

 

bosko

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, Ty wezwałes św. Jana Bosco,

aby był nauczycielem i ojcem młodych.
Napełnij nas miłością, tabyśmy podobnie jak on,
abyśmy mogli oddać się całkowicie do Twojej dyspozycji
i przyczyniać się do zbawienia innych ludzi
Przez Jezusa Chrsytusa...
 

Więcej o: św. Janie Bosko

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 28 stycznia

 

w zakonie kartuskim

Św. Tomasza z Akwinu, doktora i kapłana (3 czytania)

 

thomsa aquinas

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, dzieki Twej łasce święty Tomasz nadal oświeca Twój Kościół,

a przykład jego świętości nadal wzbogaca Twój Kościół.

Prosimy pokornie, pomóż nam, byśmy naśladując jego życie,

mogli wzrastać w mądrości jego nauczania i świętości.

 

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 26 stycznia

 

w zakonie kartuskim

św. Tymoteusza i Tytusa, kapłanów, wspomnienie

 

timothy and titus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, Boże, Ty dałeś świętym Tymoteuszowi i Tytusowi

odwagę i mądrość apostołów. Spraw, aby ich modlitwy pomagały nam

wieść życie w świętości i  doprowadziły nas do nieba, naszego prawdziwego domu.

 
Przez Jezusa Chrystusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

 

Strona 3 z 18

Zaloguj się