Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 30 września

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Hieronima, doktora i kapłana, wspomnienie

 

hieronymus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, 

spraw, o to prosimy, abyśmy obficiej karmili się Twoim słowem  i znajdowali w nim źródło życia.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hieronimie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 29 września

w zakonie kartuskim

 

Św.Michała i wszystkich Aniołów, uroczystość 

 

stbartholomewapos

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty w cudowny sposób kierujesz  pracą Aniołów i ludzi.

Niech Ci, którzy stale Tobie  służą w niebie zawsze pomagają nam żyć bezpieczne,

z dala od wszelkiego zła, tu na ziemi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Michale

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 27 września

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Wincentego a Paolo, wspomnienie

 

 

wincenty a paulo

 

MODLITWA

Módlmy się.

 Boże, nasz Ojcze, dałeś św. Wincentemu odwagę i świętość

apostoła do zbawienia  ubogich i formacji duchowieństwa.

Prosimy Cię, abyśmy podobnie jak On,

z żarliwością i zaangażowaniem, szli drogą Ewangelii. 

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Wincentym a Paolo

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 21 września

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Mateusza, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

stmatthew

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Miłosierdzia, Ty wybrałeś celnika, św Mateusza, aby dzielił godność Apostołów, spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy jak i On szli za Chrystusem, i wiernie trwali przy Nim. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Mateuszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 20 września

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Andrzeja Kim Tae gon, prezbitera i towarzyszy, męczenników, wspomnienie

 

 

andrew kim tae gon

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Stworzycielu i Zbawicielu wszystkich narodów, Ty wezwałeś z narodu koreańskiego swojego syna wiernego wierze  katolickiej. Daj nam przez chwalebne świadectwo Twoich świętych męczenników św. Andrzeja Kim -tae i Towarzyszy, abyśmy w wierności Twoim przykazaniom i za ich wstawiennictwem mogli wytrwać w wierze, aż do śmierci.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Andrzeju Tae-gon i towarzyszach

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 3 z 19

Zaloguj się