Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 29 lipca

 

 

 w zakonie kartuskim

 

Św. Marty, Marii, i Łazarza, wspomnienie

 

 

 st lazarus martha mary

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty chciałeś,  aby Twój Syn wchodząc do domu w Betanii doznał słodyczy przyjaźni, poświęcenia uwagi i serca gospodarzy; daj nam dar słuchania z mocnym sercem Chrystusa, naszego Mistrza, a służąc miłością innym ludziom zostali wprowadzenie do domu Jego wiecznej chwały. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 

Więcej o:  św. Marcie, Marii i Łazarzu

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 25 lipca

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jakuba Apostoła (12 czytań)

 

 saint james

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub, pierwszy apostoł, przelał krew za Chrystusa, 

niech jego mężne wyznanie wiary daje nam odwagę, a za jego wstawiennictwem niech doznajemy siły by mężnie wyznawać naszą wiarę. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Jakubie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 26 lipca

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, wspomnienie

 

 st joakim ann

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże ojców naszych, Ty dałeś świętych Joachimowi i Annie przywilej bycia rodzicami Maryi, matki swojej wcielonego Syna, prosimy, niech nasze modlitwy za ich wstawiennictwem pomagają nam osiągnąć zbawienie, które obiecałeś nam wszystkim.  

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Joachimie i Annie, rodzicach Matki Bożej

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 23 lipca

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Kasjana, zakonnika (3 czytania)

 

 st ioan cassian

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, w świętym Janie Kasjanie,

dajesz nam doskonały przykład życia Ewangelią.

Prosimy Cię,  dopomóż nam pójść Jego drogą, skupiając się na sprawach bożych,

pośród zmiennych spraw tego świata.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Janie Kasjanie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

Dzisiaj, 22 lipca

 

 

w zakonie kartuskim

 

św. Marii Magdaleny i św. uczniów Chrystusa (12 czytań)

 

 s mary magdalene

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę

na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości,

spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem

i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego,

a także oglądali Go w Twojej chwale.

Przez Jezusa Chrystusa ... 

 

Więcej o św. Marii Magdalenie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Strona 3 z 13

Zaloguj się