Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 16 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Korneliusza, papieża i św. Cypriana, biskupa, męczenników i kapłanów, (12 czytań)

 

korneliusz i cyprian

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, dałeś swojemu ludowi, w Św Korneliuszu i Cyprianie 

inspirujący przykład poświęcenia dla pracy duszpasterskiej

i stałych świadków Chrystusa w swoim cierpieniu.

Niech nasze modlitwy za Ich wstwiennictwem i przykład wiary

dają nam odwagę do pracy na rzecz jedności Twojego Kościoła. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Korneliuszu i Cyprianie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 14 września

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Podwyższenie Krzyża św. (12 czytań)

 

podwyszenie krzya w

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, przez krew Twojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

zostały zgładzone grzechy świata. 

Spraw w swej dobroci, abyśmy uwolnieni z więzów grzechu,

mogli  adorować życiodajne drzewo krzyża.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Podwyższeniu Krzyża św.

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 13 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Chryzostoma, doktora i kapłana (3 czytania)

 

jan chryzostom

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty w św. Janie Chryzostomie, znanym  ze swojej elokwencji

i heroiczności w swoich jego cierpieniach,  dajesz siłę wszystkim tym, 

którzy wierzą w ciebie. 

Udziel nam łaski, abyśmy mogli czerpać z Jego odwagi

i cierpliwości w wyznawaniu Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Janie Chryzostomie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 8 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Narodzenie NMP, uroczystość 

 

narodzenie nmp

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

Ojciec miłosierdzia, Ty daleś swojemu ludowi pomoc i siłę z nieba,

a narodziny Syna Maryi Dziewicy były początkiem naszego zbawienia.

Niech święto narodzenia NMP przybliża nas do trwałego pokoju.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Narodzeniu NMP

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 3 września

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Grzegorza Wielkiego, doktora i papieża (12 czytań)

 

gregory great 

 

MODLITWA

Módlmy się.

 

Ojcze, Ty poprowadzić swój lud z życzliwością i rządzić nami z miłością.

Daj ducha mądrości tym, którzy prowadzą Twój Kościół,

abyśmy wzrastali w świętości i byli wieczną radością naszych pasterzy.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Grzegorzu Wielkim

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 4 of 19