Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj 31 maja

 

Dzisiaj 31 maja w zakonie kartuskim

 

święto  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (12 czytań)

 

 

 visitation

 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska!
Podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!

Oddalił Pan wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
nie będziesz już bała się złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
«Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!»

Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz - On zbawi,
uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,

jak w dniu uroczystego święta.
Zabiorę od ciebie niedolę,
abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

 

 Księga Sofoniasza (3, 14-18)

 

 

 

Więcej o święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 14 maja

 

w zakonie kartuskim

Św. Macieja, Apostoła

 

matthias

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty powołałeś św. Macieja do udziału w misji Apostołów.

Za Jego wstawiennictwem pokornie prosimy,

 abyśmy mogli otrzymać z radością miłość, którą inni dzielą się już z Tobą

i byśmy zostali zaliczeni do grona wybranych. 

 

Więcej o: św. Macieju

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dni skupienia 2016

PDFDrukujEmail

 

Dni skupienia Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii

Tyniec 7-9.10.2016 r.

 

 

Piątek 7 października

16.00 – Przyjazd i zakwaterowanie.

17.00 – Litania do św. Brunona z Kolonii – rozpoczęcie dni skupienia.

17.15 – 17.35 – Nieszpory - modlitwa własna wspólnoty.

17.40 – 17.50 – Nieszpory naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

18.30 – 19.00 – Kolacja

19.30 – 19.40 – Kompleta naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

20.00 – 20.15 – Kompleta - modlitwa własna wspólnoty.

Silentium sacrum.

23.20 – 23.55 – Godzina czytań + jutrznia naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

0.00 – 0.50 – Matutinum – modlitwa własna wspólnoty.

Silentium sacrum.

 

Sobota 8 października

  5.45  –  5.55 – Pryma naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

  6.00  –  6.15 – Pryma - modlitwa wasna wspólnoty.

  6.30  –  7.00 – Msza św. konwentualna z mnichami tynieckimi.

  7.30  –  8.00 – Śniadanie.

  8.30  –  8.40 – Tercja naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

  9.00  –  9.15 – Tercja - modlitwa własna wspólnoty

  9.30 – 10.00 – Lectio divina – indywidualnie.

10.10 – 11.30 – Spotkanie z O. Włodzimierzem Zatorskim.

12.15 – 12.25  – Seksta naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

12.50 – 13.00 – Seksta w kościele z mnichami.

13.00 – 15.00 – Obiad + czas wolny.

15.00 – 16.00 – Spatiamentum.

17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

17.30 – 17.50 – Nieszpory - modlitwa własna wspólnoty.

18.30 – 19.00 – Kolacja.

19.30 – 19.40 – Kompleta naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

20.00 – 20.15 – Kompleta - modlitwa własna wspónoty.

Silentiu sacrum.

23.20 – 23.55 – Godzina zytań + jutrznia naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

0.00 – 0.50 – Matutinum – modlitwa własna wspólnoty.

Silentium sacrum.

 

Niedziela 9.10

  7.00 –  7.10 – Pryma naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

  7.20 –  7.40 – Pryma - modlitwa własna wspólnoty.

  7.50 –  8.20 – Lectio divina – indywidualnie.

  8.30 –  9.00 – Śniadanie.

  9.30 –  9.40 – Tercja naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

10.10 – 10.25 – Tercja - modlitwa z mnichami w kościele.

10.30 – 11.10 – Msza św. konwentualna z mnichami w kościele.

11.30 – 11.40 – Seksta naszej Pani - modlitwa indywidualna w celi.

12.00 – 12.20 – Seksta - modlitwa własna wspólnoty.

13.00 – 13.30 – Obiad.

ok. 14.00 – Litania do św. Brunona z Kolonii – zakończenie dni skupienia.

 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego 2015

 

 pentecoste20stravronikita

"Jeden z Ojców Kościoła, Orygenes, w swojej homilii do Księgi Jeremiasza, odnosi pewne powiedzenie do Jezusa, nie zawarte wprawdzie w Piśmie Świętym, ale być może autentyczne, które brzmi w ten sposób: “Kto jest przy mnie, jest przy ogniu” (Omelia su Geremia L. I [III]). W Chrystusie bowiem mieszka pełnia Boga, który w Biblii porównywany jest do ognia. Zauważyliśmy przed chwilką, że ogień Ducha Świętego płonie, ale nie spala. Powoduje on jednakże przemianę, dlatego musi coś zniszczyć w człowieku, zgorzeliny, które go niszczą i przeszkadzają w jego relacjach z Bogiem i bliźnim. Ten skutek Bożego ognia chociaż nas trwoży, lękamy się być “zgorzałymi”, wolimy pozostać takimi jakimi jesteśmy. Zależy to od faktu, że często nasze życie ustawia się według logiki “mieć”, posiadania, a nie dawania się. Wiele osób wierzy w Boga, podziwia postać Jezusa Chrystusa, ale gdy przychodzi potrzeba utracenia czegoś z siebie, cofają się, lękają się wymagań wiary. Istnieje lęk przed rezygnacją z czegoś pięknego, do czego jesteśmy przywiązani; lęk przed tym, że pójście za Chrystusem pozbawi nas wolności, pewnych doświadczeń, jakichś części nas samych. Z jednej strony chcemy być z Jezusem, idąc za Nim blisko, a z drugiej lękamy się konsekwencji, jakie to ze sobą niesie."

 

Benedykt XVI, Homilia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne 2015

 

Ponieważ tym razem na rekolekcje  wielkopostne dojechało niewielu braci,

to Polska Fraternia św. Brunona była reprezentowana wśród Oblatów tynieckich

głównie przez swoją  ikonę.

 

 

sl275915

 

 

 

 

Spotkanie Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii podczas rekolekcji wielkopostnych wspólnoty Oblatów w Tyńcu  27 – 29 marca  2015 r.

Pierwsze dziewięć miesięcy zażyłości z Maryją  głosi Ojciec Krzysztof  Gzella z Biskupowa

Kolorem czerwonym wyróżniono spotkania oraz modlitwy własne Polskiej Fraterni św. Brunona z Kolonii

  

Piątek, 27. 03. 2015

   10.00  Konferencja w Sali Paulus

   11.00   Msza Święta w kościele

   12.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

   12.50   Modlitwa południowa

   13.00   Obiad – przyjazd i zakwaterowanie pierwszych Braci

   14.00   Możliwość rozmowy w Lapidarium przy kawie i herbacie

   15.00   Godzina czytań

   16.00   Droga krzyżowa

   17.00   Konferencja w Sali Paulus

   18.00   Próba śpiewu

   18.30   Kolacja

   19.00   Nieszpory +Nieszpory naszej Pani

   20.15   Kompleta  + Kompleta naszej Pani

Sobota, 28. 03. 2015

     5.30  Jutrznia naszej Pani

     6.00   Jutrznia

     6.30  Czas na modlitwę osobistą – dowolna lektura kartuska

     7.00   Tercja naszej Pani +  Tercja

     7.30   Śniadanie

     9.00   Próba śpiewu – w tym czasie 8.00 – 10.00 – spotkanie własne PFSB

   10.00   Konferencja w Sali Paulus

   11.00   Msza Święta w kościele

   11.45   Przyjęcie do nowicjatu

   12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

   12.40   Seksta naszej Pani

    12.50   Modlitwa południowa

   13.00   Obiad

   13.45   Spotkanie z o. Włodzimierzem – w tym czasie  do 15.00 Spatiamentum PFSB

   15.00   Godzina czytań

   16.00   Konferencja w Sali Paulus

   17.00   Lectio divina w Sali Paulus

   18.00  Kolacja

   18.45  Nieszpory naszej Pani

   19.00  Nieszpory

   20.00  Kompleta naszej Pani

   20.15  Kompleta

   23.55 Matutina 

Niedziela, 29. 03. 2015

     7.30   Jutrznia naszej Pani + dowolna lektura kartuska

     8.20   Śniadanie

     9.00  Konferencja w Sali Paulus

   10.00  Tercja naszej Pani

   10.10   Modlitwa w ciągu dnia w kościele

   10.30 Msza św. konwentualna z błogosławieństwem o. Opata

   12.30   Spotkanie na zakończenie rekolekcji z o. Opatem w Sali Paulus

   13.00  Obiad

   13.45  Litania do św. Brunona z Kolonii – zakończenie rekolekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 4 z 10

Zaloguj się