Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj 29 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela (12 czytań)

 

beheading john the baptist

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty nazwałeś Jana Chrzciciela zwiastunem narodzin i śmierci

Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który podobnie jak On  oddał swoje życie

na świadectwo prawdzie i sprawiedliwości.

Prosimy Cię wzmocnij w nas siłę, abyśmy z odwagą walczyli o wiarę, którą wyznajemy. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: męczeństwie św. Jana Chrzciciela

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 28 sierpnia

Sunday, 26 August 2018 07:00

There are no translations available.

w zakonie kartuskim

 

Św.Augustyna, doktora i kapłana (12 czytań)

 

saint augustine

 

Teskty wspólne o doktorach Kościoła lub Pasterzach z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, prosimy odnów w swoim Kościele ducha,

którym obdarzyłeś świętego Augustyna,

spraw o to prosimy, abyśmy napełnieni tym duchem

pragnęli i szukali Ciebie samego,

źródła mądrości i dawcy miłości wiecznej.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Augustynie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 27 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Moniki, wspomnienie

 

smonica

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże miłosierdzia, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki

i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi, św. Augustynowi,

daj nam za Jej wstawiennictwem odwrócić się od naszych  grzechów

i znaleźć Twoje miłosierne przebaczenie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Monice

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 24 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Bartłomieja, Apostoła (12 czytań)

 

stbartholomewapos

 

Teksty wspólne o Apostołach z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, wzmocnij w nas wiarę, co czyniło św Bartłomieja

zawsze wiernym Chrystusowi,

spraw o to prosimy, niech Twój Kościół zawsze będzie znakiem

zbawienia dla wszystkich narodów świata.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Bartłomieju

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 22 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej, wspomnienie

 

queen of heaven

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty dałeś nam Matkę Twojego Syna, aby była naszą Królową i Matką,

spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem mogli dzielić chwałę dzieci w Królestwie niebieskim.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Najświętszej Maryi Pannie, Królowej

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 5 of 19