Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 25 kwietnia

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Marka, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

 

s mark

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty dałeś św Markowi Apostołowi przywilej głoszenia swojej Ewangelii.

Prosimy pokornie, abyśmy również my, mogli skorzystać z jego mądrości

i poszli autentyczną drogą, którą nam  ukazał, za naszym Mistrzem, Chrystusem.  

Przez Jezusa Chrsytusa ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 22 kwietnia

 

w zakonie kartuskim

 

 Św. Hugona z Grenoble, kapłana (12 czytań)

 

 

hugon z grenoble

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, przez św Hugona z Grenoble i przejawiasz

duszpasterską troskę Kościoła o naszych pierwszych założycieli.

Prosimy, aby za  wstawiennictwem św Hugona z Grenoble 

nasz Zakon nadal rozwijał się ku Twojej chwale.

Przez Jezus Chrystusa...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 7 kwietnia

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Chrzciciela de la Salle, wspomnienie

 

 

john baptist de la salle

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty wybrałeś św Jana Chrzciciela de la Salle, 

aby głosił młodym ludziom naukę chrześcijańską.

Daj, o to prosimy, więcej  nauczycieli Kościoła, którzy poświęcają się,

aby pomóc dzieciom rozwijać ku dojrzałości w wierze. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Wielkanoc 2017

 

 

04 e risurrezione

 

 

Wszystkim poszukiwaczom pustyni

nadziei, miłości i sensu życia 

 

Błogosławionych Świąt Wielkanocy

 

życzą

członkowie

Polskiej Fraterni św. Brunona

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 25 marca

 

w zakonie kartuskim

 

Zwiastowanie Pańskie, uroczystość

 

 

zwiastowanie paskie

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Twoje słowo za zwiastowaniem anielskim

stało się Ciałem i Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy.

Dopomóż nam, o to pokornie prosimy,

byśmy bardziej zbliżyli do Jezusa Chrystusa,

którego uznajemy jako naszego Odkupiciela,

Boga i człowieka, który żyje i króluje ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Strona 5 z 17

Zaloguj się