Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Wielki Post 2017

imagesc6us3qth 

 

"Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią."

 

"Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim.

Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść."

 

Ojciec Święty Franciszek

na Wielki Post 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 25 marca

 

w zakonie kartuskim

 

Zwiastowanie Pańskie, uroczystość

 

 

zwiastowanie paskie

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Twoje słowo za zwiastowaniem anielskim

stało się Ciałem i Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy.

Dopomóż nam, o to pokornie prosimy,

byśmy bardziej zbliżyli do Jezusa Chrystusa,

którego uznajemy jako naszego Odkupiciela,

Boga i człowieka, który żyje i króluje ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 19 marca

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość

 

san joseph

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty powierzyłeś naszego Zbawiciela,

Jezusa Chrystusa opiece świętego Józefa.

Spraw, o to prosimy, by dzięki nieustającej naszej modlitwie 

Twój Kościół nadal mógł służyć swojemu Panu,

Jezusowi Chrystusowi, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Józefie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 7 marca

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Perpetui i Felicity, męczenniczek, wspomnienie

 

perpetua felicitas

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Twoja miłość dała siły i odwagę Świętym Perpetui i Felicicie

cierpieć okrutne męki. 

Za Ich wstawiennictwem w modlitwie przykładem

o to pokornie prosimy, pomóż nam, za  wzrastać w miłości do Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa...

 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 23 lutego

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Polikarpa, męczennika i kapłana (3 czytania)

 

st polycarp

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Wszechświata, Ty dałeś swojemu wybranemu, biskupowi Polikarpowi

przywilej bycia  zaliczonym  do grona świętych,

którzy oddali swoje życie jako wierni świadkowie Ewangelii.

Niech jego modlitwy, o to prosimy, dają nam odwagę,

by dzielić się z nim kielich cierpienia,

abyśmy również jak i św. Polikarp zostali włączeni do wiecznej chwały.

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
Więcej o: św. Polikarpie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 5 z 13

Zaloguj się