Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 21 sierpnia

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Piusa X, papieża, wspomnienie

 

 

pius x

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego

w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa X, papieża,

duchem mądrości i apostolską mocą, spraw, o to prosimy,

abyśmy idąc za jego przykładem osiągnęli nagrodę życia wiecznego.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Piusie X

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 20 sierpnia

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Bernarda z Clairvaux, doktora i zakonnika

 

 

saint bernard of clairvaux

 

 

Teksty wspólne z doktorów  Kościoła lub zakonników z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard, przejęty gorliwością

o Twoją chwałę płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół, 

spraw za jego wstawiennictwem,

abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Bernardzie z Clairvaux

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 15 sierpnia

 

 

w zakonie kartuskim

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość

 

 

assumption of mary

 

 

MODLITWA (do użytku prywatnego)

Módlmy się.

Wszechmocny Wieczny Boże, Ty wziąłeś dzisiaj  do chwały nieba

z ciałem i duszą Dziewicę Maryję, matkę swojego Syna.

Dopomóż nam zobaczyć niebo jako ostateczny cel naszego życia

i dzielić wspólnie z Nią jej chwałę.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Wniebowzięciu NMP

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 11 sierpnia

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Klary, dziewicy i zakonnicy, wspomnienie

 

santa clara

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże miłosierdzia, Ty zainspirowałeś św. Klarę do miłości ubóstwa,

spraw,  za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladowali Chrystusa

w Jego ubóstwie ducha i doszłi do radosnej  chwały w niebie.  

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Klarze

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 10 sierpnia

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Wawrzyńca, męczennika (12 czytań)

 

 

wawrzyniec

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, św. Wawrzyniec, twój męczennik, przezwyciężył ból ciała,

ponieważ Chrystus był stale obecny w jego sercu.

Dopomóż nam, za Jego wstawiennictem,

abyśmy wyszli zwycięsko z walki o życie wieczne. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Wawrzyńcu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 6 z 19

Zaloguj się