Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 8 sierpnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Dominika, kapłana (3 czytania)

 

ob 077908 saint dominique de guzman

 

Teksty wspólne o pasterzach z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, niech świętość i nauczanie świętego Dominika przyjdzie z pomocą twojemu Kościołowi,

a za Jego wstawiennictwem niech w nas podtrzymuje wiarę, jak kiedyś inspirował miłujących Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Dominiku

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 6 sierpnia

There are no translations available.

 

 w zakonie kartuskim

 

Święto Przemienia Pańskiego, uroczystość (12 czytań)

 

 

 carl bloch the transfiguration

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmocny Ojcze, dzisiaj objawił się Twój Syn, Jezus Chrystus,

Prorok obu testamentów, niech Twoja chwała  zaświta w naszych sercach

i przemieni nas, na Twój obraz i podobieństwo, abyśmy  dzięki tej przemianie 

osiągnęli życie wieczne.

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Przemienia Pańskiego

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 5 sierpnia

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Świętych i Błogosławionych zakonu kartuskiego (3 czytania) 

 

 otarz04a

 

 

Teksty wspólne o męczennikach z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze wzmocnij nasze serca, dzięki naszym braciom, którzy zostawili wszystko dla Kościoła

i poddali samotniczemu życiu w ukryciu, byśmy mogli, dzięki ich modlitwom i opiece  

mogli osiągnąć pełnię miłości. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

zdjęcie własne: ołtarz boczny w kartuzji Burgos, Hiszpania, ze szczątkami świętych i błogosławionych Kartuzów

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 4 sierpnia

There are no translations available.

 

 

 w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Marii Vianney, kapłana, wspomnienie 

 

 st.john baptist marie vianney

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze miłosierdzia, Ty obdarzyłeś św. Jana Marię Vianney gorliwością duszparsterką,

daj nam, za Jego przykładem, abyśmy pozyskiwali dla Ciebie naszych siostry i braci

i wspólnie z nimi osiągnęli życie wieczne.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Janie Marii Vianney

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 1 sierpnia

There are no translations available.

 

 

 w zakonie kartuskim

 

Św. Alfonsa Marii de Ligouri, doktora i kapłana, wspomnienie 

 

 

 s alfons de liguori

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia świętych,

daj łaskę, o to prosimy, abyśmy naśladowali św. Alfonsa w jego trosce o zbawienie ludzi,

i wspólnie z nim otrzymali nagrodę w niebie. 

Przez Jezusa Chrystusa ... 

 

Więcej o: św. Alfonsie Marii de Ligouri

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Page 7 of 19