Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 13 stycznia

 

w zakonie kartuskim

 

Chrzest Pański (12 czytań)

 

 

baptism of christ

 

MODLITWA (z tercji)

Módlmy się.

Boże Ojcze,  w tym dniu Twój Syn został ochrzczony

w Jordanie i namaszczony Duchem Świętym.

Spraw, o to prosimy, abyśmy, już raz ochrzczeni mogli powtórnie 

narodzić z wody żywej, na podobieństwo Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: Chrzcie Pańskim

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 

W kościele powszechnym 

 

to święto Chrztu Pańskiego,

które kończy okres Narodzenia Pańskiego.

 

W zakonie Kartuskim święto to przypada na 13 stycznia.

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 10 stycznia

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Pawła, pierwszego pustelnika (3 czytania)

 

 

st paul first hermit

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, św. Cecylia spodobała Ci się w swoim męczeństwie

zachowując piękno swojego dziewictwa.

Za Jej  przykładem i wstawiennictwem pomóż 

zwyciężyć naszych niewidzialnych wrogów

i podążać za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Pawle, pierwszym pustelniku

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 6 stycznia

 

w zakonie kartuskim

 

Objawienie Pańskie, uroczystość

 

epiphany

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Światłości wszystkich narodów, Ty dajesz radość trwałego pokoju,

daj nam, o to pokornie prosimy tę światłość, jak tego uczyniłeś Trzem Królom,

a nasze serca wypełnij promiennym światłem Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

 Więcej o: Objawieniu Pańskim

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 3 stycznia

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Imienia, Jezus (12 czytań)

 

 

holyname of jesus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, Boże, czcimy dzisiaj święte imię Jezusa

i pagniemy  cieszyć się jego przyjaźnią w tym życiu,

spraw o to prosimy, abyś mogli też wychwalać je
w wiecznej radości, w Jego królestwie.
 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 
 
 

 

Więcej o: św. Imieniu, Jezus

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Strona 7 z 14

Zaloguj się