Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 22 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy  (3 czytania)

 

 

saint cecilia

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, św. Cecylia spodobała Ci się w swoim męczeństwie

zachowując piękno swojego dziewictwa.

Za Jej  przykładem i wstawiennictwem pomóż 

zwyciężyć naszych niewidzialnych wrogów

i podążać za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Cecylii

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 21 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (12 czytań)

 

 

presentation of mary

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, pomóż nam naśladować pokorę Maryi Panny,

która ukazuje się nam jako Twoja sługa nie tylko w słowach,

ale przez całe swoje życie, bo poświęciła się całkowicie Tobie

od chwili poczęcia Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa ,

który żyje i króluje ... 

 

Więcej o: Ofiarowaniu NMP

  

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

Dzisiaj, 17 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Hugona z Lincoln, zakonnika i pasterza (12 czytań)

w Anglii uroczystość

 

 

hugon z lincoln

 

 

MODLITWA do prywatnego odmawiania

Módlmy się.

Panie, Ty obdarzyłeś św Hugona wybitnymi cnotami i darem czynienia cudów.

Naucz nas, za Jego przykładem, abyśmy naśladowali Jego cnoty i stali się

przykładem wiary i cierpliwości dla innych. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hugonie z Lincoln

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 13 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Wspomnienie wszystkich zmarłych naszych założycieli i braci zakonu kartuskiego

 

ikona1

 

MODLITWA (oficjum z dnia)

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty obiecałeś porzucającym

wszystko z miłości ku Tobie stokrotną zapłatę na tym świecie,

a w przyszłości życie wieczne,  

za wstawiennictwem świętych i błogosławionych Zakonu Kartuskiego,

którzy odeszli od świata, aby służyć Tobie,

spraw, o to prosimy, abyśmy umieli powstrzymywać się  

od  jego pragnień i zostali napełnieni Twoją miłością.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 12 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Jozafata, męczennika i biskupa

 

jozafat

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, Ty napełniłeś swój Kościół Duchem,

który dał św. Josaphatowi odwagę, by oddać życie za swój lud.

Za Jego wstawiennictwem  prosimy, aby duch Jego modlitwy

uczynił nas silnymi i gotowi ofiarować swoje życie za naszych braci i siostry.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Bazylice św. Jana na Lateranie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 9 of 19