Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 29 czerwca

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Piotra i Pawła, Apostołów, uroczystość

 

 piotr i pawe

 

MODLITWA (prywatna modlitwa)

Módlmy się.

 

Boże nasz Ojcze, Ty dajesz nam radość z okazji święta Apostołów Piotra i Pawła,

za których pośrednictwem Kościół po raz pierwszy otrzymał wiarę,

udziel Twojemu Kościołowi siły i wierności ich nauczania.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Piotrze i Pawle, Apostołach

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 27 czerwca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

(Uwaga: taką datę podają diurnale w języku łacińskim, francuskim i angielskim, a Kościół obchodzi 28 czerwca)

 

 

św. Ireneusza, męczennika i kapłana, wspomnienie

 

 st ireneus

 

MODLITWA

Módlmy się.

 

 

Ojcze, Ty wezwałeś świętego Ireneusza,

aby głosił prawdę o Tobie, a Kościołowi przyniósł pokój. 

Za jego wstawiennictwem odnów nas w wierze i miłości, 

i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi głosić pokój i jedność między ludźmi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Ireneuszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 24 czerwca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Narodziny św. Jana Chrzciciela uroczystość

 

 john baptist2a

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela,

aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana,

udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym 

i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Janie Chrzcicielu 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 21 czerwca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, świętego męża

 

 gonzaga

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze miłości, dawco wszelkiego dobra, Ty, w św. Alojzym Gonzaga

połączyłeś nieskalaną czystość z surową pokutą, 

spraw przez jego wstawiennictwo i modlitwy,

ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności,

abyśmy poszli jego drogą pokuty.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 Więcej o św.Alojzym Gonzaga

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 19 czerwca

Print

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

św. Romualda, Opata i zakonnika (3 czytania) 

 

 san romualdo

  

 MODLITWA

Módlmy się.

 

Boże, Ty przez świętego Romualda odnowiłeś w Kościele życie w samotności i modlitwie, 

spraw, abyśmy zapierając się samych siebie i naśladując Chrystusa, 

mogli osiągnąć królestwo niebieskie.

Przez Chrystusa

 

Więcej o św. Romualdzie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne 

 

 

 

 

 

 

Page 10 of 19