Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 3 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Imienia, Jezus (12 czytań)

 

 

holyname of jesus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, Boże, czcimy dzisiaj święte imię Jezusa

i pagniemy  cieszyć się jego przyjaźnią w tym życiu,

spraw o to prosimy, abyś mogli też wychwalać je
w wiecznej radości, w Jego królestwie.
 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 
 
 

 

Więcej o: św. Imieniu, Jezus

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 2 stycznia

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Bazylego, Grzegorza z Nyssy i Grzegorza z Nazjansu (12 czytań)

 

 

basilthegreatgregory of nyssast. gregory the theologian

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty oświeciłeś swój Kościół z przykładem i nauczaniem

św. Bazylego, św. Grzegorza z Nyssy i św. Grzegorza z Nazjansu.

W pokorze prosimy, abyśmy  za ich przykładem mogli poznać Twoją prawdę

i wprowadzali ją w czyn z wiarą i miłością.

Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Bazylim, św. Grzegorzu z Nyssy i św. Grzegorzu z Nazjansu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 1 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Bożej Rodzicielki, Maryi, uroczystość

 

 

st mary

 

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania) 

Módlmy się.

Boże, Ocze, Ty dałeś całej ludkości wieczne zbawienie

przez Macierzyństwo Najświętszej Marii Panny.

Prosimy o to, abyśmy mogli doświadczyć w naszym życiu pomocy jej modlitwy,

bo dzięki niej otrzymaliśmy samo Źródło Życia, Twojego Syna,

a Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Bożej Rodzicielce

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 22 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy  (3 czytania)

 

 

saint cecilia

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, św. Cecylia spodobała Ci się w swoim męczeństwie

zachowując piękno swojego dziewictwa.

Za Jej  przykładem i wstawiennictwem pomóż 

zwyciężyć naszych niewidzialnych wrogów

i podążać za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Cecylii

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Psałterz kartuski

PrintE-mail

There are no translations available.

PSAŁTERZ KARTUSKI SCHEMAT

logo1

numeracja tradycyjna ( w nawiasie numeracja wg. Wulgaty)

Read more: Psałterz kartuski

 

Page 10 of 17