Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 4 października

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Franciszka z Asyżu, świętego męża (3 czytania)

 

 

thest francis

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty natchnąłeś świętego Franciszka,

aby odzwierciedlał obraz Chrystusa

przez życie w ubóstwie i pokorze.

Pomóż i nam podążać pieszo za Twoim Synem, Jezusem Chrytusem,

śladami Franciszka z Asyżu,  naśladując jego radosną miłość.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Franciszku z Asyżu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie

 

 

 

 

Dzisiaj, 1 października

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora i zakonnicy (3 czytania)

 

 

sw teresa

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty obiecałeś swoje królestwo tym,

którzy są gotowi, aby stać się jak małe dzieci.

Pomóż i nam podążać drogą św Teresy z ufnością,

a za Jej wstawiennictwem byśmy mogli  poznać Twoją wieczną chwałę.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Teresie od Dzieciątka Jezus od Dzieciątka Jezus

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 30 września

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Hieronima, doktora i kapłana, wspomnienie

 

hieronymus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, 

spraw, o to prosimy, abyśmy obficiej karmili się Twoim słowem  i znajdowali w nim źródło życia.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hieronimie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 29 września

w zakonie kartuskim

 

Św.Michała i wszystkich Aniołów, uroczystość 

 

stbartholomewapos

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty w cudowny sposób kierujesz  pracą Aniołów i ludzi.

Niech Ci, którzy stale Tobie  służą w niebie zawsze pomagają nam żyć bezpieczne,

z dala od wszelkiego zła, tu na ziemi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Michale

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 27 września

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Wincentego a Paolo, wspomnienie

 

 

wincenty a paulo

 

MODLITWA

Módlmy się.

 Boże, nasz Ojcze, dałeś św. Wincentemu odwagę i świętość

apostoła do zbawienia  ubogich i formacji duchowieństwa.

Prosimy Cię, abyśmy podobnie jak On,

z żarliwością i zaangażowaniem, szli drogą Ewangelii. 

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Wincentym a Paolo

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 10 z 18

Zaloguj się