Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 2 stycznia

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Bazylego, Grzegorza z Nyssy i Grzegorza z Nazjansu (12 czytań)

 

 

basilthegreatgregory of nyssast. gregory the theologian

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty oświeciłeś swój Kościół z przykładem i nauczaniem

św. Bazylego, św. Grzegorza z Nyssy i św. Grzegorza z Nazjansu.

W pokorze prosimy, abyśmy  za ich przykładem mogli poznać Twoją prawdę

i wprowadzali ją w czyn z wiarą i miłością.

Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Bazylim, św. Grzegorzu z Nyssy i św. Grzegorzu z Nazjansu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 1 stycznia

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Bożej Rodzicielki, Maryi, uroczystość

 

 

st mary

 

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania) 

Módlmy się.

Boże, Ocze, Ty dałeś całej ludkości wieczne zbawienie

przez Macierzyństwo Najświętszej Marii Panny.

Prosimy o to, abyśmy mogli doświadczyć w naszym życiu pomocy jej modlitwy,

bo dzięki niej otrzymaliśmy samo Źródło Życia, Twojego Syna,

a Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Bożej Rodzicielce

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 22 listopada

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy  (3 czytania)

 

 

saint cecilia

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, św. Cecylia spodobała Ci się w swoim męczeństwie

zachowując piękno swojego dziewictwa.

Za Jej  przykładem i wstawiennictwem pomóż 

zwyciężyć naszych niewidzialnych wrogów

i podążać za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Cecylii

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Psałterz kartuski

DrukujEmail

PSAŁTERZ KARTUSKI SCHEMAT

logo1

numeracja tradycyjna ( w nawiasie numeracja wg. Wulgaty)

Więcej: Psałterz kartuski

Dzisiaj, 14 maja

 

w zakonie kartuskim

Św. Macieja, Apostoła

 

matthias

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty powołałeś św. Macieja do udziału w misji Apostołów.

Za Jego wstawiennictwem pokornie prosimy,

 abyśmy mogli otrzymać z radością miłość, którą inni dzielą się już z Tobą

i byśmy zostali zaliczeni do grona wybranych. 

 

Więcej o: św. Macieju

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Strona 10 z 17

Zaloguj się