Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 1 Listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Wszystkich Świętych, uroczystość

 

 allsaints

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty ukazujesz nam, 

w dzisiejszej uroczystości zasługi wszystkich Świętych, 

prosimy Cię, abyśmy dzięki Ich wstawiennictwu 

ukazywali twoją chwałę całemu światu.

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

Więcej o: Wszystkich Świętych

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 28 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Szymona i Judy, Apostołów  (12 czytań)

 

szymon i juda

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty przez Apostołów Szymona i Judy doprowadziłeś do poznania Ciebie.

Spraw o to prosimy, abyśmy przez świętowanie ich wieczystej chwały wzrastali

w głoszeniu Twojego Królestwa a sami czyni postępy w poznawaniu Ciebie.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Szymonie i Judzie

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 21 października

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Hilariona, zakonnika (3 czytania)

 

mistrz hilarion

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Nasz Ojcze, Ty wezwałeś św. Hilarion,

aby pozostawiając świat znaleźć schronienie w Tobie.

Za Jego wstawiennictwem spraw, abyśmy mieli czyste serca,

by móc wielbić Ciebie. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hilarionie z Gazy

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 18 października

There are no translations available.

w zakonie kartuskim

 

Św. Łukasza, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

saint luke the evangelist

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, św. Łukas ujawnić w swej Ewnagelii tajemnicę miłości.

Spraw o to prosimy, byśmy trwali w  nowy przykazaniu miłości

i stali się  przykładem dla innych ludzi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Łukaszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 17 października

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika i biskupa (3 czytania)

 

 

ignatius

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechocny i wieczny Boże,

Ty włączyłeś do swojego kościoła męczenników, by byli jego ozdobą,

spraw o to prosimy, by męczeństwo św. Ignacego z Antiochii,

było dla nas przykładem męstwa w wierze.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Ignacym z Antiochii

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 11 of 19