Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 14 maja

 

w zakonie kartuskim

Św. Macieja, Apostoła

 

matthias

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty powołałeś św. Macieja do udziału w misji Apostołów.

Za Jego wstawiennictwem pokornie prosimy,

 abyśmy mogli otrzymać z radością miłość, którą inni dzielą się już z Tobą

i byśmy zostali zaliczeni do grona wybranych. 

 

Więcej o: św. Macieju

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 9 maja

 

w zakonie kartuskim

 

Bł. Mikołaja Albergati, mnicha i prezbitera (12 czytań)

 

 

nicholas albergati

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, daj nam prostotę życia, abyśmy podobnie 

jak Błogosławiony Mikołaj Albergati byli w stanie wytrwać

w ideale życia kartuskiego,  pomimo tak wielu trosk zewnętrznych.

O to prosimy ...

 

Więcej o: św. Józefie
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 4 maja

 

w zakonie kartuskim

Św. Jana, Augustyna, Roberta i Towarzyszy, męczenników i zakonników (12 czytań) 

 

 

 MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmocny Boże, Ty uświęciłeś przez męczeństwo Jana i jego towarzyszy

z powodu swej wierności Papieżowi.

Idąc za ich przykładem  niewzruszonego przywiązania do jedności ze Stolicę Piotrową,

pokornie prosimy, abyśmy i my byli  w stanie w ten sposób służyć Tobie w pokoju.

Przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 3 maja

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Filipa i Jakuba, Apostołów (12 czytań)

 

 

st philipjames01

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty co roku dajesz nam radość na święto Apostołów Filipa i Jakuba.

Za wstawiennictwem ich modlitw możemy też uczestniczyć w cierpieniu,

śmierci i zmartwychwstania Syna Twego jedynego, sprawa, o to pokornie prosimy

abyśmy i my  doszli i uczestniczyli w Twojej wiecznej chwale.

 

 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 2 maja

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Atanazego Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła (3 czytania)

 

 

athanasius

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty  powołałeś świętego Atanazego,

by był wybitnym obrońcą prawdy o boskości Chrystusa.

Prosimy pokornie, abyśmy za Jego wstwiennictwem i dzięki  Jego nauczaniu 

mogli dalej  wzrastać w wiedzy i miłości.

Przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 12 z 20

Zaloguj się