Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Plan Dni skupienia i modlitwy marzec 2010 r

 

Piątek 19 marca

        ok. 16.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 16.30 – 16.40 – Litania do św. Brunona z Kolonii – rozpoczęcie rekolekcji  - wspólnie
 16.45 – 17.15 – kolacja w celi
 17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 17.30 – 18.00 – Nieszpory w kościele z O.O. Kamedułami
 18.00 – 19.00 – Droga Krzyżowa - wspólnie
 19.00 – 19.10 – Kompleta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 19.15 – 19.30 – Kompleta w kościele z O.O. Kamedułami
                           Silentium sacrum

 Sobota 20 marca 

  23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
    0.00  –  1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
    1.00  –  5.00 – spoczynek
    5.00  –  5.10 – Pryma naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    5.15  –  5.30 – Pryma – indywidualnie w celi
    5.45  –  5.55 – Tercja naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    6.00  –  7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
    7.30  –  8.00 – śniadanie w celi
   8. 00  –  9.00 – Lectio divina w celi
   9.10  – 10.00 – Spotkanie formacyjno – modlitewne
                             (Drabina medytacji wg Guigona II)
  10.00 – 12.00 – Spotkanie z ks. Leszkiem + konferencja nt. modlitwy
  12.00 – 12.15 – Seksta w kościele z O.O. Kamedułami
  12.15 – 12.45 – Obiad w celi
  12.45 – 14.15 – Spatiamentum
  14.15 – 14.25 – Nona naszej Pani – małe Oficjum w celi

Więcej: Plan Dni skupienia i modlitwy marzec 2010 r

 

Dni Skupienia i Modlitwy Podsumowanie

Dni skupienia i modlitwy 19-21 marzec 2010

W dniach 19-21 marca już po raz kolejny, dzięki życzliwości o.o. Kamedułów, spotkaliśmy się na „Dniach skupienia i modlitwy”. W spotkaniu uczestniczyło sześciu stałych członków naszej Fraterni i trzech jej sympatyków. Centralnymi punktami dnia była Eucharystia i modlitwa liturgii godzin. Nasz dzień zaczynał się o 5-tej rano Jutrznią Naszej Pani (małe oficjum), później o godz. 6- tej uczestniczyliśmy w Eucharystii  i  Tercji wraz z o.o. Kamedułami. Oprócz tych modlitw wspólnie z gospodarzami miejsca modliliśmy się również różańcem a także nieszporami i kompletą. W piątek odprawiliśmy drogę krzyżową w przepięknym kapitularzu, którego freski o męce Naszego Pana sprzyjały skupieniu i zadumie nad rozważaniem Jego męki. Najbardziej aktywnym dniem była sobota. Tego dnia braliśmy udział w spotkaniu formacyjno-modlitewnym, opartym na „Drabinie medytacji Guigona II”. Nasz opiekun Ksiądz Leszek natomiast wygłaszając  konferencję wprowadził nas w tajniki modlitwy serca. O północy, gdy „cały świat spał”, my odmawialiśmy matutinum (godzina czytań i jutrznia), tak jak to robią każdej nocy o. Kartuzi. Pozostawiając świat w którym żyjemy, oddaliśmy się modlitwie i medytacji,  by być blisko Tego, który nadaje sens istnienia. Zapewne każdy z nas przeżył to spotkanie na swój sposób i z różną intensywnością, ale ważne że spotkaliśmy się wspólnie dla Niego, a „gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

 

Więcej: Dni Skupienia i Modlitwy Podsumowanie

 

Strona 19 z 19

Zaloguj się