Dzisiaj, 20 sierpnia

 

w zakonie kartuskim

 

Św.Bernarda z Clairvaux, doktora i zakonnika

 

 

saint bernard of clairvaux

 

 

Teksty wspólne z doktorów  Kościoła lub zakonników z wyjątkiem:

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard, przejęty gorliwością

o Twoją chwałę płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół, 

spraw za jego wstawiennictwem,

abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Bernardzie z Clairvaux

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Zaloguj się