Dzisiaj, 4 maja

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

Św. Jana, Augustyna, Roberta i Towarzyszy, męczenników i zakonników (12 czytań) 

 

 

 MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmocny Boże, Ty uświęciłeś przez męczeństwo Jana i jego towarzyszy

z powodu swej wierności Papieżowi.

Idąc za ich przykładem  niewzruszonego przywiązania do jedności ze Stolicę Piotrową,

pokornie prosimy, abyśmy i my byli  w stanie w ten sposób służyć Tobie w pokoju.

Przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne