Dzisiaj, 25 lipca

 w zakonie kartuskim

 Św. Jakuba Apostoła (12 czytań)

 saint james

MODLITWA

Módlmy się.

 Wszechmogący, wieczny Boże,

święty Jakub, pierwszy apostoł, przelał krew za Chrystusa, 

niech jego mężne wyznanie wiary daje nam odwagę,

a za jego wstawiennictwem niech doznajemy siły,

by mężnie wyznawać naszą wiarę. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

Więcej o św. Jakubie

 Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne