Dzisiaj, 15 sierpnia

 w zakonie kartuskim

 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość

 assumption of mary

 MODLITWA (do użytku prywatnego)

Módlmy się.

Wszechmocny Wieczny Boże, Ty wziąłeś dzisiaj  do chwały nieba

z ciałem i duszą Dziewicę Maryję, matkę swojego Syna.

Dopomóż nam zobaczyć niebo jako ostateczny cel naszego życia

i dzielić wspólnie z Nią jej chwałę.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Wniebowzięciu NMP

 Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne