Drabina Guigona II

Drabina Guigona II

Scala claustralium


scala

 

 

 Tradycja monastyczna zna cztery stopnie modlitwy.

 

Stopień pierwszy to czytanie (lectio), w którym mnich przyjmuje słowo Boże i stara się o to, aby ono przemówiło do niego osobiście.

 

Stopniem drugim jest oratio, w której odpowiada on na to, co przeczytał. Często fizycznie przerywa on także czytanie. Klęka lub rzuca się na ziemię, aby odpowiedzieć Bogu na to słowo, które trafia do jego serca. Lectio i oratio to dwie strony dialogu między Bogiem a człowiekiem. W lectio mówi Bóg, w oratio - człowiek.

 

W meditatio, jako stopniu trzecim, mnich daje po prostu działać temu słowu, które przeczytał. Przestaje czytać i pozwala, aby słowo wprowadziło go w skupione milczenie, w którym to słowo, bez potrzeby jego analizy, może przeniknąć całe serce i je przemienić. Człowiek nie potrzebuje już wcale wypowiadać jakiś słów, ale w milczeniu pozostaje pod wrażeniem słowa. ...

 

Ostatnim stopniem modlitwy dla mnicha jest contemplatio - kontemplowanie Boga, stan uniesienia w Bogu. Tu kończą się obrazy, myśli i pojęcia. Tu Bóg daje się bezpośrednio doświadczyć w czystym milczeniu. Jednakże kontemplacji nie osiąga się własna siła. Jest ona czystym darem.

 

 

Milczenie jako doskonałość modlitwy

O. Anselm Grun OSB

Potrzeba milczenia

Kraków 1996