Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 31 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Bosko, kapłana, wspomnienie

 

 

bosko

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, Ty wezwałes św. Jana Bosco,

aby był nauczycielem i ojcem młodych.
Napełnij nas miłością, tabyśmy podobnie jak on,
abyśmy mogli oddać się całkowicie do Twojej dyspozycji
i przyczyniać się do zbawienia innych ludzi
Przez Jezusa Chrsytusa...
 

Więcej o: św. Janie Bosko

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 28 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

Św. Tomasza z Akwinu, doktora i kapłana (3 czytania)

 

thomsa aquinas

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, dzieki Twej łasce święty Tomasz nadal oświeca Twój Kościół,

a przykład jego świętości nadal wzbogaca Twój Kościół.

Prosimy pokornie, pomóż nam, byśmy naśladując jego życie,

mogli wzrastać w mądrości jego nauczania i świętości.

 

Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 26 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

św. Tymoteusza i Tytusa, kapłanów, wspomnienie

 

timothy and titus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, Boże, Ty dałeś świętym Tymoteuszowi i Tytusowi

odwagę i mądrość apostołów. Spraw, aby ich modlitwy pomagały nam

wieść życie w świętości i  doprowadziły nas do nieba, naszego prawdziwego domu.

 
Przez Jezusa Chrystusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 25 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Nawrócenie Św. Pawła, Apostoła (12 czytań)

 

 

conversion st paul

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty powołałeś świętego Pawła swojego Apostoła

do głoszenia Ewangelii całemu światu.

Spraw, o to prosimy, abyśmy za przykładem Jego nawrócenia,

głosiły całęmu śwaitu prawdę Ewngelii. 

Przez Jezusa Chrsytusa...

 

 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 24 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Franciszka Salezego, doktora i kapłana (3 czytania)

 

fanciszek salezy

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty obdarzyłeś św. Franciszka Salezego duchem współczucia

miłości wszystkich ludzi na drodze do zbawienia.

Prosimy pokornie, abyśmy kierując się Jego nauczaniem mogli również jak i on

zostać napełnieni  łagodnością Twojej  miłości

i osiągnąć wieczną radość w niebie. 

Przez Jezusa Chrsytusa...

 

Więcej o: św. Franciszku Salezym

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 1 of 20