Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Psałterz kartuski

DrukujEmail

PSAŁTERZ KARTUSKI SCHEMAT

logo1

numeracja tradycyjna ( w nawiasie numeracja wg. Wulgaty)

Więcej: Psałterz kartuski

 

Dzisiaj, 26 maja

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Filipa Neri, wspomnienie

 

filip neri

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty nieustannie podnosićwzmacniasz

swoich wiernych w drodze ku chwale świętości.

Rozpal w nas ogień Ducha Świętego,

który tak głeboko wypełnił serce św. Filipa Neri.

Przez Jezusa Chrystusa ....

 

Więcej o: św. Filipie Neri
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 29 czerwca

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Piotra i Pawła, Apostołów, uroczystość

 

 piotr i pawe

 

MODLITWA (prywatna modlitwa)

Módlmy się.

 

Boże nasz Ojcze, Ty dajesz nam radość z okazji święta Apostołów Piotra i Pawła,

za których pośrednictwem Kościół po raz pierwszy otrzymał wiarę,

udziel Twojemu Kościołowi siły i wierności ich nauczania.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Piotrze i Pawle, Apostołach

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 27 czerwca

 

w zakonie kartuskim

(Uwaga: taką datę podają diurnale w języku łacińskim, francuskim i angielskim, a Kościół obchodzi 28 czerwca)

 

 

św. Ireneusza, męczennika i kapłana, wspomnienie

 

 st ireneus

 

MODLITWA

Módlmy się.

 

 

Ojcze, Ty wezwałeś świętego Ireneusza,

aby głosił prawdę o Tobie, a Kościołowi przyniósł pokój. 

Za jego wstawiennictwem odnów nas w wierze i miłości, 

i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi głosić pokój i jedność między ludźmi.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Ireneuszu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 24 czerwca

 

w zakonie kartuskim

 

Narodziny św. Jana Chrzciciela uroczystość

 

 john baptist2a

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela,

aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana,

udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym 

i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Janie Chrzcicielu 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Strona 1 z 23

Zaloguj się