Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Matki pustyni

There are no translations available.

           O nich, czyli o dzielnych niewiastach pustyni mało kto słyszał w kościele, chyba, że jest znawcą historii. To zjawisko: Życie i wręcz rewolucyjne nauczanie spotkałam w książce pt.: „Zapomniane Matki Pustyni Pisma, życie i historia” autorstwa Laury Swan a wydanej przez wyd. WAM.

            To frapująca lektura o życiu, zmaganiach i nauczaniu kobiet, które zdecydowały się żyć na pustyni. Przynosi czytelnikowi nie tylko wiedzę historyczną o tym zjawisku, ale nade wszystko opowiada o ich życiu o ich nauczaniu, które nie jest wykładem teologii, czy moralizatorskim wykładem o skutecznym sposobie zbawienia własnej duszy. Różnorodność powołania tych kobiet Ammy Senkletyki czy Teodory, czy Makryny (oto niektóre imiona z 49 wymienionych) ukazuje różnoraki sposób przeżywania tej samej rzeczywistości pustyni, (choć wdaje mi się, że ten sam obszar nie będzie identyczną przestrzenią dla dwóch osób).

            Lektura w istocie ukazują nam jak te kobiety poradziły sobie w ziemskiej wędrówce w zmaganiach z własnymi słabościami o ograniczeniami, które same wybrały. Zadziwiającym odkryciem było dla mnie jak żywe i skuteczne jest Słowo Boże w ich codzienności i wypływające z rozważania tego Słowa nauki-bardzo konkretne a zarazem uniwersalne.

Przez swoje życie stają się one pięknymi kwiatami zdobiącymi surowość pustyni niczym cud dziejący się na naszych oczach.

 

„Nie każdy sposób postępowania jest odpowiedni dla wszystkich ludzi. Każdy człowiek powinien zaufać własnym skłonnościom, ponieważ dla wielu osób pożyteczne jest życie we wspólnocie. Innym natomiast bardziej pomaga odejście na osobność. Bo tak, jak niektóre rośliny lepiej rozwijają się w miejscach wilgotnych, inne natomiast zachowują trwałość w suchym otoczeniu, tak też jest wśród ludzi: niektórzy rozkwitają w wyższym stanie życia, podczas gdy inni osiągają zbawienie w niższym.” (Amma Synkletyka do swoich uczennic).

"Perełka"

 

List z Wielkiej Kartuzji

There are no translations available.


Le Reverend Pere
Prieur Monastere de la Grand Chartreuse

Wielki Post 2009

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu,

Jesteście trzema wspólnotami, które zwróciły się do nas z prośbą o uzyskanie informacji oraz pomocy duchowej na waszych drogach ku świętemu Brunonowi oraz jego charyzmatowi odkrywania modlitwy serca i intymnego poznania Boga w samotności i ciszy, jak również Bożego planu wobec każdego z was, przez udział w tajemnicy Odkupienia Chrystusowego. Pierwsza wspólnota ma swoje centrum w Stanach Zjednoczonych niedaleko Bostonu, druga w Polsce i trzecia na Haiti.


Nie możemy uczynić nic więcej jak tylko głęboko radować się w Panu, że samotne poszukiwanie wewnętrznej prawdy, która pozostawiła swą pieczęć w duszy naszego świętego założyciela, znajduje dziś silne echo w waszych sercach. U was, którzy jesteście tak głęboko zanurzeni w dzisiejszym społeczeństwie i którzy pytacie jak można przeżyć coś, co w poszukiwaniach motywowało całkowicie świętego Brunona.


Bez wątpienia każda z waszych trzech wspólnot ma własne oblicze i specyficzny cel, a to na skutek waszego różnego pochodzenia i konkretnych okoliczności, w których spotkaliście się i zjednoczyliście w tym samym porywie duchowości. Mimo tych różnic, większa jest jedność i komunia stąd też jestem w stanie przekazać wam wspólną odpowiedź dla wszystkich.

 


Read more: List z Wielkiej Kartuzji

Tomasz Merton

There are no translations available.W zgiełku, hałasie a nawet wrzawie naszego życia trudno jest uchwycić wewnętrzne zaproszenie do milczenia. W dobie gdzie każdy chce wypowiedzieć swoje indywidualne spojrzenie na życie to zaproszenie wydaje się staroświeckie, choć w głębi siebie czujemy naglącą potrzebę aby poddać się temu wezwaniu, bo pojawia się jako rzeczywista potrzeba psychiki i ducha.

 

       „Rozmowy z milczeniem” Tomasza Merona to źródło głębi do  jakiej dochodzi się ryzykując, pójcie drogą pod prąd, albo drogą posłuszeństwa wewnętrznym zaproszeniom. Głębia z jaką przemawia lub to co nam w tej lekturze ofiaruje to dwa światy:

 słowa ułożone w modlitwę, rozważanie, zgrzebny opis życia np.:

- wezwałeś mnie tu do samotności, abym był synem, abym rodził się na nowo (s.145), „Mój Boże, kiedy oddycham, kiedy chodzę, modlę się lepiej do Ciebie, niż kiedy mówię”(s.77)

- Porzuciwszy mowę, żyją w Tobie pogrzebani” ( 37),

-  „Idąc dźwigają pod pachami siekiery, nadal odmawiają Ave Maria…my zaś strząsamy pod drzewami wióry z naszych szat (s.57)

rysunki kreślone mimochodem, ale sugestywnie oddające – malujące to milczenie, rozmowy, pragnienia.

      

Zaś we wszystkim przebija się nieustanna tęsknota za….Bogiem, jak pisze sam autor „trzeba mi iść daleko” ( s. 33), bo „ nie umiem wyjaśnić nikomu tej udręki”, gdy się pragnie Tylko i wyłącznie jednego Jego: „powędruję z Tobą, tysiącem ślepych zaułków” bo „Ty jesteś moim światem”.

 

                                                           

 20.IV. 2010 „Perełka”

 

Plan Dni skupienia i modlitwy marzec 2010 r

There are no translations available.

 

Piątek 19 marca

        ok. 16.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 16.30 – 16.40 – Litania do św. Brunona z Kolonii – rozpoczęcie rekolekcji  - wspólnie
 16.45 – 17.15 – kolacja w celi
 17.15 – 17.25 – Nieszpory naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 17.30 – 18.00 – Nieszpory w kościele z O.O. Kamedułami
 18.00 – 19.00 – Droga Krzyżowa - wspólnie
 19.00 – 19.10 – Kompleta naszej Pani  – małe Oficjum w celi
 19.15 – 19.30 – Kompleta w kościele z O.O. Kamedułami
                           Silentium sacrum

 Sobota 20 marca 

  23.45 – 23.55 – Jutrznia naszej Pani  - małe Oficjum w celi
    0.00  –  1.00 – Matutinum  – modlitwa własna  wspólnoty
    1.00  –  5.00 – spoczynek
    5.00  –  5.10 – Pryma naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    5.15  –  5.30 – Pryma – indywidualnie w celi
    5.45  –  5.55 – Tercja naszej Pani  – małe Oficjum w celi
    6.00  –  7.00 – Msza św. + Tercja w kościele z O.O. Kamedułami
    7.30  –  8.00 – śniadanie w celi
   8. 00  –  9.00 – Lectio divina w celi
   9.10  – 10.00 – Spotkanie formacyjno – modlitewne
                             (Drabina medytacji wg Guigona II)
  10.00 – 12.00 – Spotkanie z ks. Leszkiem + konferencja nt. modlitwy
  12.00 – 12.15 – Seksta w kościele z O.O. Kamedułami
  12.15 – 12.45 – Obiad w celi
  12.45 – 14.15 – Spatiamentum
  14.15 – 14.25 – Nona naszej Pani – małe Oficjum w celi

Read more: Plan Dni skupienia i modlitwy marzec 2010 r

Dni Skupienia i Modlitwy Podsumowanie

There are no translations available.

Dni skupienia i modlitwy 19-21 marzec 2010

W dniach 19-21 marca już po raz kolejny, dzięki życzliwości o.o. Kamedułów, spotkaliśmy się na „Dniach skupienia i modlitwy”. W spotkaniu uczestniczyło sześciu stałych członków naszej Fraterni i trzech jej sympatyków. Centralnymi punktami dnia była Eucharystia i modlitwa liturgii godzin. Nasz dzień zaczynał się o 5-tej rano Jutrznią Naszej Pani (małe oficjum), później o godz. 6- tej uczestniczyliśmy w Eucharystii  i  Tercji wraz z o.o. Kamedułami. Oprócz tych modlitw wspólnie z gospodarzami miejsca modliliśmy się również różańcem a także nieszporami i kompletą. W piątek odprawiliśmy drogę krzyżową w przepięknym kapitularzu, którego freski o męce Naszego Pana sprzyjały skupieniu i zadumie nad rozważaniem Jego męki. Najbardziej aktywnym dniem była sobota. Tego dnia braliśmy udział w spotkaniu formacyjno-modlitewnym, opartym na „Drabinie medytacji Guigona II”. Nasz opiekun Ksiądz Leszek natomiast wygłaszając  konferencję wprowadził nas w tajniki modlitwy serca. O północy, gdy „cały świat spał”, my odmawialiśmy matutinum (godzina czytań i jutrznia), tak jak to robią każdej nocy o. Kartuzi. Pozostawiając świat w którym żyjemy, oddaliśmy się modlitwie i medytacji,  by być blisko Tego, który nadaje sens istnienia. Zapewne każdy z nas przeżył to spotkanie na swój sposób i z różną intensywnością, ale ważne że spotkaliśmy się wspólnie dla Niego, a „gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

 

Read more: Dni Skupienia i Modlitwy Podsumowanie

 

Page 23 of 23