Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 1 sierpnia

 

 

 w zakonie kartuskim

 

Św. Alfonsa Marii de Ligouri, doktora i kapłana, wspomnienie 

 

 

 s alfons de liguori

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia świętych,

daj łaskę, o to prosimy, abyśmy naśladowali św. Alfonsa w jego trosce o zbawienie ludzi,

i wspólnie z nim otrzymali nagrodę w niebie. 

Przez Jezusa Chrystusa ... 

 

Więcej o: św. Alfonsie Marii de Ligouri

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 31 lipca

 

 

 w zakonie kartuskim

 

Św. Ignacego Loyoli, kapłana (3 czytania)

 

 

 ignatius of loyola militant

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, Ty podniosłeś do wiecznej chwały św Ignacego Loyola,

daj nam za Jego przykładem i pomocą siły do walki tu na ziemi,

byśmy mogli dzielić wieniec Jego wiecznego zwycięstwa w niebie. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Ignacym Loyola

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 29 lipca

 

 

 w zakonie kartuskim

 

Św. Marty, Marii, i Łazarza, wspomnienie

 

 

 st lazarus martha mary

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty chciałeś,  aby Twój Syn wchodząc do domu w Betanii doznał słodyczy przyjaźni, poświęcenia uwagi i serca gospodarzy; daj nam dar słuchania z mocnym sercem Chrystusa, naszego Mistrza, a służąc miłością innym ludziom zostali wprowadzenie do domu Jego wiecznej chwały. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

 

Więcej o:  św. Marcie, Marii i Łazarzu

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 25 lipca

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jakuba Apostoła (12 czytań)

 

 saint james

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub, pierwszy apostoł, przelał krew za Chrystusa, 

niech jego mężne wyznanie wiary daje nam odwagę, a za jego wstawiennictwem niech doznajemy siły by mężnie wyznawać naszą wiarę. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Jakubie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 26 lipca

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, wspomnienie

 

 st joakim ann

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże ojców naszych, Ty dałeś świętych Joachimowi i Annie przywilej bycia rodzicami Maryi, matki swojej wcielonego Syna, prosimy, niech nasze modlitwy za ich wstawiennictwem pomagają nam osiągnąć zbawienie, które obiecałeś nam wszystkim.  

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Joachimie i Annie, rodzicach Matki Bożej

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Strona 5 z 15

Zaloguj się