Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 27 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

 

s john apostle

 

 

MODLITWA (z tercji)

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty ujawniłeś  św. Janowi Apostołowi tajemnice swojego Słowa,

za jego wstawiennictwem prosimy, abyśmy poprzez modlitwę i refleksję

mogli zrozumieć mądrość, której uczył. Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Janie Ewangeliście

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 26 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Szczepana, pierwszego męczennika, uroczystość

 

 

szczepan

 

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Módlmy się.

Boże, naucz nasmiłości nieprzyjaciół, za przykładem św Szczepana,

pierwszego z twoich męczenników, który wiedział, że trzeba prosić o przebaczenie

dla swoich oprawców. Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Szczepanie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 25 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Narodzenie Pańskie, uroczystość

 

nativity gentle

 

 

MODLITWA (z nony)

Módlmy się.

Panie Boże, nasz Ojcze, przydaj nam wiary, nadziei i miłości,

w dniu, w którym świętujemy narodziny Twojego Syna.

Prosimy pokornie, pomóż nam przejść spokojnie przez próby życia, tu na ziemi

i doprowadzić nas do wiecznego wiecznego szczęścia, w niebie. O to prosimy ...

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 30 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Andrzeja, Apostoła, (12 czytań)

 

 

 standrew

 

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, w swojej dobroci wysłuchujesz nasze prośby, Ty wezwałeś Andrzeja Apostoła,

do głoszenia Ewangelii i prowadzenia Twojego Kościoła w wierze,

posimy pokornie, aby nieustannie wstawiał się za nami.

 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: Bazylice św. Jana na Lateranie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 25 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Błogosławionej Beatrycze, dziewicy i zakonnicy (3 czytania)

 

 

batrice

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Ojcze, Błogosławiona Beatrycze była dziewicą, która z miłością

naśladowała życie i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Za wstawiennictwem Jej modlitw i przykładem prosimy pokornie

pomóż nam dojść do wiecznej chwały, nasladując życie Twojego Syna,

który żyje i króluje ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 7 of 21