Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 26 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

św. Tymoteusza i Tytusa, kapłanów, wspomnienie

 

timothy and titus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, Boże, Ty dałeś świętym Tymoteuszowi i Tytusowi

odwagę i mądrość apostołów. Spraw, aby ich modlitwy pomagały nam

wieść życie w świętości i  doprowadziły nas do nieba, naszego prawdziwego domu.

 
Przez Jezusa Chrystusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 25 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Nawrócenie Św. Pawła, Apostoła (12 czytań)

 

 

conversion st paul

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty powołałeś świętego Pawła swojego Apostoła

do głoszenia Ewangelii całemu światu.

Spraw, o to prosimy, abyśmy za przykładem Jego nawrócenia,

głosiły całęmu śwaitu prawdę Ewngelii. 

Przez Jezusa Chrsytusa...

 

 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 24 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Franciszka Salezego, doktora i kapłana (3 czytania)

 

fanciszek salezy

 

MODLITWA

Módlmy się.

Ojcze, Ty obdarzyłeś św. Franciszka Salezego duchem współczucia

miłości wszystkich ludzi na drodze do zbawienia.

Prosimy pokornie, abyśmy kierując się Jego nauczaniem mogli również jak i on

zostać napełnieni  łagodnością Twojej  miłości

i osiągnąć wieczną radość w niebie. 

Przez Jezusa Chrsytusa...

 

Więcej o: św. Franciszku Salezym

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 21 stycznia

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (12 czytań)

 

 

agnes

 

MODLITWA

Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty wybierasz to,

 co świat uważa za słabe, aby zawstydzić to co jest mocne, 

pomóż nam, o to prosimy,

abyśmy umieli nasladować stałość w wierze św. Agnieszki,

któej narodziny dla nieba dzisiaj obchodzimy.

 

Przez Jezusa Chrsytusa

 
 

Więcej o: św. Agnieszce

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 17 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

Św. Antoniego, Opata i zakonnika (12 czytań)

 

stanthony

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie Boże, Ojcze, Ty wezwałeś św. Antoniego aby wyrzekł się świata

i służyć Ci w samotności na pustyni.

Za Jego wstawiennictwem i przykładem naucz nas, o to prosimy,

by poprzez modlitwę zaprzeć się samych siebie, służyć jedynie Tobie i kochać Cię ponad wszystko.

 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 7 of 23