Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 29 kwietnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Katarzyny ze Sieny, Doktora i dziewicy (12 czytań)

 

st. catherine of siena

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, św. Katarzyna ze Sieny wypełniona zapałem Twojej miłości

w medytacji nad cierpieniem Twojego Syna z pokorą służyła Twojemu Kościołowi.

Za Jej wstawiennictwem  prosimy, abyśmy jak i Ona,

mogli uczestniczyć w tajemnicy śmierci  i Zmartywchwstania Chrystusa

i mogli się cieszyć objawieniem Jego chwały, bo On żyje i króluje ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 10 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Pawła, pierwszego pustelnika (3 czytania)

 

 

st paul first hermit

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, św. Cecylia spodobała Ci się w swoim męczeństwie

zachowując piękno swojego dziewictwa.

Za Jej  przykładem i wstawiennictwem pomóż 

zwyciężyć naszych niewidzialnych wrogów

i podążać za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Pawle, pierwszym pustelniku

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

Dzisiaj, 6 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Objawienie Pańskie, uroczystość

 

epiphany

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Światłości wszystkich narodów, Ty dajesz radość trwałego pokoju,

daj nam, o to pokornie prosimy tę światłość, jak tego uczyniłeś Trzem Królom,

a nasze serca wypełnij promiennym światłem Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

 Więcej o: Objawieniu Pańskim

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 3 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Imienia, Jezus (12 czytań)

 

 

holyname of jesus

 

MODLITWA

Módlmy się.

Panie, Boże, czcimy dzisiaj święte imię Jezusa

i pagniemy  cieszyć się jego przyjaźnią w tym życiu,

spraw o to prosimy, abyś mogli też wychwalać je
w wiecznej radości, w Jego królestwie.
 
Przez Jezusa Chrsytusa...
 
 
 
 
 

 

Więcej o: św. Imieniu, Jezus

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

Dzisiaj, 17 listopada

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Hugona z Lincoln, zakonnika i pasterza (12 czytań)

w Anglii uroczystość

 

 

hugon z lincoln

 

 

MODLITWA do prywatnego odmawiania

Módlmy się.

Panie, Ty obdarzyłeś św Hugona wybitnymi cnotami i darem czynienia cudów.

Naucz nas, za Jego przykładem, abyśmy naśladowali Jego cnoty i stali się

przykładem wiary i cierpliwości dla innych. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o: św. Hugonie z Lincoln

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Page 8 of 23