Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 14 grudnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana od Krzyża, doktora i kapłana (3 czytania)

 

 

s john of cross

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś św. Jana od Krzyża

wielką miłością Krzyża i całkowitego zaparcia się samego siebie,

daj nam, abyśmy podążając wytrwale za Jego przykładem

mogli osiągnąć więczną chwałę. 

Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Janie od Krzyża

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 2 stycznia

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Bazylego, Grzegorza z Nyssy i Grzegorza z Nazjansu (12 czytań)

 

 

basilthegreatgregory of nyssast. gregory the theologian

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty oświeciłeś swój Kościół z przykładem i nauczaniem

św. Bazylego, św. Grzegorza z Nyssy i św. Grzegorza z Nazjansu.

W pokorze prosimy, abyśmy  za ich przykładem mogli poznać Twoją prawdę

i wprowadzali ją w czyn z wiarą i miłością.

Przez Jezusa Chrystusa...

 

Więcej o: św. Bazylim, św. Grzegorzu z Nyssy i św. Grzegorzu z Nazjansu

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 1 stycznia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Bożej Rodzicielki, Maryi, uroczystość

 

 

st mary

 

 

MODLITWA (do prywatnego odmawiania) 

Módlmy się.

Boże, Ocze, Ty dałeś całej ludkości wieczne zbawienie

przez Macierzyństwo Najświętszej Marii Panny.

Prosimy o to, abyśmy mogli doświadczyć w naszym życiu pomocy jej modlitwy,

bo dzięki niej otrzymaliśmy samo Źródło Życia, Twojego Syna,

a Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje ...

 

Więcej o: św. Bożej Rodzicielce

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Dzisiaj, 25 kwietnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Marka, Ewangelisty i Apostoła (12 czytań)

 

 

s mark

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, Ty dałeś św Markowi Apostołowi przywilej głoszenia swojej Ewangelii.

Prosimy pokornie, abyśmy również my, mogli skorzystać z jego mądrości

i poszli autentyczną drogą, którą nam  ukazał, za naszym Mistrzem, Chrystusem.  

Przez Jezusa Chrsytusa ...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

Dzisiaj, 22 kwietnia

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

 Św. Hugona z Grenoble, kapłana (12 czytań)

 

 

hugon z grenoble

 

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże Ojcze, przez św Hugona z Grenoble i przejawiasz

duszpasterską troskę Kościoła o naszych pierwszych założycieli.

Prosimy, aby za  wstawiennictwem św Hugona z Grenoble 

nasz Zakon nadal rozwijał się ku Twojej chwale.

Przez Jezus Chrystusa...

 

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

Page 9 of 23