Polska Fraternia Św. Brunona - Pustynnicy.pl

Dzisiaj, 26 lipca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, wspomnienie

 

 st joakim ann

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże ojców naszych, Ty dałeś świętych Joachimowi i Annie przywilej bycia rodzicami Maryi, matki swojej wcielonego Syna, prosimy, niech nasze modlitwy za ich wstawiennictwem pomagają nam osiągnąć zbawienie, które obiecałeś nam wszystkim.  

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Joachimie i Annie, rodzicach Matki Bożej

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 23 lipca

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

Św. Jana Kasjana, zakonnika (3 czytania)

 

 st ioan cassian

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże nasz Ojcze, w świętym Janie Kasjanie,

dajesz nam doskonały przykład życia Ewangelią.

Prosimy Cię,  dopomóż nam pójść Jego drogą, skupiając się na sprawach bożych,

pośród zmiennych spraw tego świata.

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Janie Kasjanie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

Dzisiaj, 22 lipca

There are no translations available.

 

 

w zakonie kartuskim

 

św. Marii Magdaleny i św. uczniów Chrystusa (12 czytań)

 

 s mary magdalene

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę

na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości,

spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem

i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego,

a także oglądali Go w Twojej chwale.

Przez Jezusa Chrystusa ... 

 

Więcej o św. Marii Magdalenie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 15 lipca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Bonawentury, doktora i kapłana (3 czytania)

 

 bonaventure

 

MODLITWA

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj narodziny dla nieba świętego Bonawentury,

biskupa,  spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i mogli naśladować jego żarliwą miłość.

 

Więcej o św. Bonawenturze

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

Dzisiaj, 11 lipca

There are no translations available.

 

w zakonie kartuskim

 

św. Benedykta, zakonnika (12 czytań)

 

  stbenedict

 

MODLITWA

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty w świętym Benedykcie dałeś przykład doskonałego

nauczyciela tych, którzy chcą poświęcać się Twojej służbie, 

spraw, o to prosimy, aby miłość ku Tobie, stawiali ponad wszystko

i z radością podążali drogą Twoim przykazań. 

Przez Jezusa Chrystusa ...

 

Więcej o św. Benedykcie

 

Na podstawie: Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci, 2008

tłumaczenie własne

 

 

 

 

 

 

Page 9 of 16